De Stichting Christelijk Onderwijs der Evangelische Broedergemeente is een stichting die behoort tot één van de kleine schoolbesturen voor bijzonder onderwijs op Curaçao en 1 school onder haar beheer heeft. Deze school is de Emmy Bertholdschool voor Funderend Onderwijs.

De Emmy Berthold school is een school voor Funderend Onderwijs en richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. We willen graag de leerlingen een goede fundering geven, zowel op geestelijk -als op cognitief gebied, waar zij in hun verdere loopbaan/leven steeds uit kunnen putten.

Goeroeboeroeweg 2
Mundo Nobo
Tel.: 462 7673
ebgschoolbestuur@scoebg.org

IJsselstraat 33
Suffisant
Tel.: 869 2788
emmybertholdschool@scoebg.org